Strona Główna

Nasze drogi – drogi obcych sobie ludzi zeszły się w jedną – wspólną,
gdyż nasze dzieci urodziły się z zespołem Downa.
Teraz tworzymy jedność, tworzymy zespół, tworzymy ZESPOLAKI

Wsparli Nas