Stowarzyszenie ZESPOLAKI jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Realizacja celów statutowych możliwa jest dzięki środkom finansowym pozyskiwanym m.in. z: