2022 Wzór deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Zespolaki