Październik jest miesiącem budowania świadomości na temat Zespołu Downa.

To właśnie w październiku, dokładnie 3 lata temu powstało nasze stowarzyszenie. Stowarzyszenie ZESPOLAKI, które ma na celu wspieranie funkcjonowania osób z zespołem Downa i ich rodzin.

To już 3 lata w trakcie których mogliśmy przyczynić się do większej tolerancji i akceptacji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Mogliśmy patrzeć, podziwiać i przyczynić się do rozwoju naszych podopiecznych. Podopiecznych, których z roku na rok jest coraz więcej.  Podopiecznych, których serdecznie witamy w naszym gronie, w naszym zespole, w naszej rodzinie.

Dziękujemy za nasze cotygodniowe spotkania, za spotkania świąteczne, wspólne wyjazdy integracyjne, coroczne uczestnictwo w organizowanych przez nas zjazdach z okazji Kolorowej Skarpetki. Ogromnie się cieszymy, że wspólnie tworzymy ZESPOLAKI

Ogromne podziękowania składamy naszym wszystkim partnerom, firmom a także osobom prywatnym, którzy bezinteresownie przez cały ten czas wspierają naszą pracę, a tym samym naszych podopiecznych w walce o lepszą przyszłość.

Podziel się