Nasze działania ukierunkowane są na organizowanie zajęć rewalidacyjnych głównie dla dzieci z trisomią 21 czyli zespołem Downa. Podopieczni pod okiem profesjonalnych trenerów i terapeutów uczestniczą w zajęciach z hipoterapii, aquaterapii, bajkoterapii, arteterapii, zajęcia wg. metody Weroniki Sherborne, ogólnorozwojowych.

Na stałe współpracujemy z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami posiadającymi w swoich zasobach wykwalifikowaną kadrę w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi i upośledzeniem umysłowym.

Wspólnie z rodzicami przygotowujemy się i uczestniczymy w  różnych imprezach, konkursach i występach.

Organizujemy również spotkania tematyczne i wykłady ze specjalistami dla rodziców w ramach funduszy pozyskanych z grantów i  konkursów.

Stawiamy również mocny nacisk na kampanie społeczne, prelekcje dla dzieci i młodzieży w zakresie zwiększania świadomości na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, z upośledzeniem umysłowym a także wskazujemy sposoby zapobiegania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Organizujemy wyjazdy integracyjne, spotkania mikołajkowe i bożonarodzeniowe.

Praca zarządu i członków stowarzyszenie odbywa się w ramach wolontariatu i nieodpłatnie. Jesteśmy grupą rodziców która posiada dzieci z zespołem Downa i pragnie zrobić coś więcej dla niepełnosprawnych dzieci.

O szczegółach realizowanych zadań i projektów zawsze informujemy na naszej stronie www.zespolaki.pl i na naszym profilu społecznościowym www.facebook.com/zespolaki