Stowarzyszenie Zespolaki przy współudziale środków z Fundacji PZU rozpoczęło realizację projektu pn.  „Dostrzegaj mnie – program kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”

Projekt skierowany jest do podopiecznych stowarzyszenia ich rodzeństwa i rodziców.

Poprzez różnorodne zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualne zostaną osiągnięte następujące cele:

– zwiększenie aktywności ruchowej

– rozwinięcie słownictwa

– nabycie umiejętności współdziałania w grupie

–  rozwinięcie empatii

– usprawnienie funkcjonowania w relacjach interpersonalnych

– usprawnienie funkcjonowania w relacjach społecznych

– poprawa rozwoju psychoruchowego

– oderwanie się od codziennych zmagań

– przyswojenie wiedzy oraz zasad funkcjonowania w społeczeństwie

– zdobycie nowych umiejętności społecznych

– zwiększenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności.

PARTNER

Podziel się