Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.

Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. Terapia niepełnosprawnych z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głównie osoby niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo.

Celem terapii z koniem jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem.

Konie stosowane w hipoterapii dobiera się starannie pod kątem pożądanych cech (przede wszystkim cech charakteru). Muszą one być m.in.: łagodne, posłuszne, o odpowiedniej budowie i wieku. Ponadto, koń powinien być dobrany do jeźdźca, do jego wzrostu i potrzeb rehabilitacyjnych. Czasami do hipoterapii wlicza się terapię na ośle, zwaną onoterapią.

Dobroczynne dla zdrowia skutki kontaktu z koniem znane były już w starożytności; jako metoda leczenia pojawiły się w nowoczesnej medycynie w latach 50.-60. XX w., zwłaszcza w neurologii, ortopedii i psychiatrii.

Działanie hipoterapii

 • korygowanie postawy ciała
 • regulacja napięcia mięśniowego
 • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne
 • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu
 • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych
 • pobudzenie zmysłów
 • wzmocnienie odporności
 • zwiększenie wydolności organizmu
 • kształtowanie poczucia własnej odrębności
 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi
 • rozwijanie samodzielności
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych