INTEGRACYJNY ZLOT z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa 2024. Bądźmy w tym dniu razem!

Z okazji zbliżającego Światowego Dnia Zespołu Downa, który przypada na 21.03 chcemy zaprosić do wspólnych obchodów i integracji.
Miejsce: Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
Kiedy: 17.03.2024 r.
Rozpoczęcie godzina 9.30 (świętujemy do godziny 12.30)

Biletem wstępu jest:

  • założenie kolorowych skarpetek nie do pary
  • założenie koszulki zespolakowej przez członków i podopiecznych Stowarzyszenia „Zespolaki”
  • pozostałe osoby – koszulki białe lub czerwone

Zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie poprzez formularz elektroniczny. Zapisy przyjmujemy do 05.03.2024 r. lub wyczerpania limitu miejsc.
Do 11.03.2024 roku na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie udziału w wydarzeniu.

Zapisy: >>>Formularz zgłoszeniowy<<<

Cele akcji:

  • zwiększenie świadomości społecznej na temat zespołu Downa
  • zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb
    – kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji
  • okazanie solidarności i integracji
  • upowszechnianie i pogłębianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych wiedzy na temat zespołu Downa
  • kształtowanie właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Informator Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o tej wadzie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.
Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.
Kolory przewodnie to granatowy i czerwony.

Bądźmy w tym dniu razem! Niech ten dzień będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa barwne i szczęśliwe.

Podziel się