Rodzice dzieci z niepełnosprawnością, często koncentrują się na wspieraniu, szukaniu i realizowaniu zajęć terapeutycznych. Chcą zapewnić odpowiednią opiekę dla dziecka z niepełnosprawnością co oczywiście jest zrozumiałe, ponieważ tylko systematyczna terapia jest szansą na rozwój dzieci. Jednak gdy w rodzinie jest rodzeństwo często bracia i siostry doświadczają mniejszej uwagi i czasu poświęcanej właśnie im. To może prowadzić do zazdrości, poczucia żalu oraz odczuciu bycia odtrąconym.

Dodatkowo ze względu na obecną sytuację związana z Covid-19, a tym samym brakiem systematycznych spotkań w szkole, w grupie rówieśniczej zostały zaobserwowane negatywne zmiany w zachowaniu dzieci i młodzieży –  również rodzeństwa osób z niepełnosprawnością.

Właśnie jednym z założeń realizacji projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie” jest udzielenie wsparcia dla rodzeństwa.  Partnerem w realizacji zadania jest Fundacja PZU.

Uczestnicy podczas zajęć doświadczają  uwagi i akceptacji, obserwują co dzieje się z nimi w kontaktach z innymi, poznają swoje reakcje, ponadto słuchają i widzą jakie reakcje wzbudzają w innych, jak są odbierani przez swoich rówieśników.

Przyglądanie się sobie, swoim reakcjom, emocjom, odnajdowanie podobieństw i różnic z innymi, a także doświadczenie  bycia dostrzeżonym wysłuchanym w grupie ma działanie wspierające rozwój każdego młodego uczestnika i pozwala uwierzyć  w siebie.

Partner

Podziel się