7 października minęły dwa lata działalności  Stowarzyszenia Zespolaki.

Kiedy poznawaliśmy się przed kilkoma laty nikt wtedy nie przypuszczał że nasza znajomość zaowocuje pomysłem na podjęcie wspólnego wysiłku jakim jest w chwili obecnej praca na rzecz dzieci z zespołem Downa i ich rodzin.

Każdego dnia poznajemy nowych ludzi, poznajemy ich troski i problemy. Poznajemy również ludzi którzy starają się wspierać naszą pracę a także rozwój naszej organizacji.

Poprzez ogromne zaangażowanie naszych członków udało nam się już zrealizować kilka ciekawych projektów m.in.:

– Projekt „Specjalistyczne Doradztwo Żywieniowe Dla Rodziców i Dzieci Zagrożonych Otyłością”

– Projekt „Aquaterapia – Pływanie Bez Barier”

– Projekt „Kto Mnie Zrozumie, Kto Mnie Wysłucha”

– Dzień Kolorowej Skarpetki i Mecz Charytatywny z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa

Realizowane projekty miały na celu organizację zajęć rehabilitacyjnych z nauki pływania i hipoterapii dla dzieci, ale także wykłady dla rodziców, specjalistyczne badania dla podopiecznych, spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy.

Stawiamy również mocny akcent na działania w kierunku zwiększania świadomości społecznej na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dlatego właśnie bardzo chętnie odpowiadaliśmy na zaproszenia różnych instytucji oraz placówek oświaty i organizowaliśmy własny wykłady aby przybliżyć zainteresowanym codzienne problemy osób niepełnosprawnych.

Nawiązaliśmy stałą współpracę Panią Ewą Licą i jej podopiecznymi z Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego i Z.S.O. nr 1 w Bydgoszczy, dzięki której młodzi ludzie poznają zagadnienia wolontariatu a także przygotowują dla naszych podopiecznych bardzo ciekawe zajęcia.

Wszystkie cele które do tej pory zrealizowaliśmy nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie otrzymywane każdego dnia od ludzi dobrego serca a także firm i instytucji.

Redagując ten artykuł chciałbym przede wszystkim podziękować członkom stowarzyszenia za zaangażowanie w działalność naszej organizacji, a w szczególności Iwonie, Małgosi, Angelice, za ponadprzeciętny wkład w rozwój Zespolaków.

Ogromne podziękowania składam dla naszego głównego sponsora i partnera w realizacji celów statutowych

Pani Małgorzacie Jasińskiej prezes Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park w Bydgoszczy

oraz

Szymona Paprockiego prezesa Fundacji Profesora Ciekawskiego w Bydgoszczy
Bartłomieja Dzedzeja prezesa Eneii Astorii Bydgoszcz, całego klubu i zawodników
Tomasza Barszcza z firmy Barwdruk w Bydgoszczy
Jacka Pałuki ze Szkoły Pływania Dla Niemowląt PERITUS w Bydgoszczy
Aleksandry Michalskiej z Centrum Terapii i Rehabilitacji SENSIS w Bydgoszczy
Ewy Licy i jej podopiecznych z Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego i Z.S.O. nr 1 w Bydgoszczy
Małgorzacie Górniewicz z Ośrodka Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” w Myślęcinku
Agaty i Łukasza Pietkiewicz ze Świata Warzyw i Owoców w Bydgoszczy
Magdaleny Maciejewskiej z Poradni Żywieniowej w Bydgoszczy
Piotra Grykałowskiego prezesa firmy Kolbud Sp. z.o.o. w Bydgoszczy

 

Składam również podziękowania za budowanie pozytywnych relacji dla Patrycji i Pawła Olszewskich oraz całej grupie Młodych Sportowców w Bydgoszczy i Szkół Policealnych TEB Edukacja w Bydgoszczy.

Dziękując Państwu życzę nam wszystkim dalszej owocnej współpracy.

Z Poważaniem
Przemysław Aleksiewicz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia ZESPOLAKI

Podziel się