Numicon to system kształtów, który został zaprojektowany tak, by bez użycia graficznego znaku przedstawić liczby i zobrazować zależności, jakie zachodzą między nimi.

Stowarzyszenie Zespolaki w swojej stałej ofercie terapeutycznej realizuje zajęcia pedagogiczno-terapeutyczne, które mają na celu pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki przy użyciu systemu Numicon. Metoda Numicon, została opracowana w 1998 r. na Uniwersytecie w Oxfordzie przez matematyka i dydaktyka, Tonego Winga i wspomaga proces nauki matematyki.

Specjalne kształty, odpowiadające liczbom od 1 do 10, zostały zaprojektowane tak, by bez użycia symbolu graficznego istniała możliwość przedstawienia liczb i relacji między nimi.

Zajęcia przy użyciu klocków Numicon polegają na pracy terapeuty i rodzica z dzieckiem . Za pomocą klocków dzieci w formie praktycznych ćwiczeń uczą się innowacyjnego podejścia do działań matematycznych.

Kształty z otworami dla każdej liczby zachowują zasadę grupowania otworów „w pary”, dlatego ułożenie kształtów w kolejności  pozwala dziecku zauważyć ważną zależność między liczbami, np. fakt, że każda następna liczba jest o jeden większa od poprzedniej i każda poprzedzająca o jeden mniejsza.

W dalszej pracy dziecko samo zauważy w jaki sposób m.in. z dwóch czwórek powstaje osiem, a jak trzy dwójki tworzą sześć. Wyjątkowość kształtów Numicon to wizualizacja abstrakcyjnych pojęć matematycznych, których dzieci po prostu nie rozumieją.

Kształty Numicon pozwalają dziecku zobaczyć i poczuć, jak elementy łączą się ze sobą. Poprzez manipulowanie elementami, budowanie konstrukcji, dopasowywanie kształtów oraz zabawy z użyciem woreczka, wchodzącego w skład zestawu dziecko doświadcza liczb w dwojaki sposób: dotykiem i wzorkiem.

Różnorodność ćwiczeń stwarza dzieciom możliwość rozwoju myślenia matematycznego, co dla dzieci z niepełnosprawnością jest szczególnie trudne, a tak bardzo potrzebne w codziennym funkcjonowaniu.

Tylko systematyczna praca rodziców z dziećmi daje efekty.  Dlatego dla dzieci znających podstawy i umiejących przeliczać w zakresie 10, rozszerzamy zakres liczenia i poszerzamy naukę wprowadzając zagadnienia finansowe

Projekt pn.  „Świat Małej Ekonomii” zakłada cykliczną naukę matematyki, czyli ćwiczenia liczenia, dodawania i odejmowania z wykorzystaniem systemu Numicon oraz wprowadzenie zagadnień finansowych przy użyciu pieniądza.

Dzieci podczas zajęć uczą się:

– logicznego myślenia
– wykonywania działań na liczbach
– posługiwania się pieniędzmi
– nowych pojęć
– ćwiczyło sprawność manualna i spostrzegawczość
– poznawać polskie monety
– oszczędzania
– zasad, które obowiązują np. w sklepie

W ramach projektu odbywają się:

– zabawy matematyczne
– rozmowy o pieniądzu
– gry z wykorzystaniem pieniądza
– zabawy edukacyjne w terenie
– zabawy plastyczne