Zespolaki…

powstały dzięki wspólnej  inicjatywie rodziców, którzy posiadają dzieci z zespołem Downa oraz ich przyjaciół.

Nasze działania ukierunkowane są na organizowanie zajęć rewalidacyjnych głównie dla dzieci z trisomią 21 czyli zespołem Downa pod okiem profesjonalnych trenerów i terapeutów.

Na stałe współpracujemy z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami posiadającymi w swoich zasobach wykwalifikowaną kadrę w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi i upośledzeniem umysłowym.

Wspólnie z rodzicami przygotowujemy się i uczestniczymy w  różnych imprezach, konkursach i występach.

Organizujemy również spotkania tematyczne i wykłady ze specjalistami dla rodziców..

Stawiamy również mocny nacisk na kampanie społeczne, prelekcje dla dzieci i młodzieży w zakresie zwiększania świadomości na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, z upośledzeniem umysłowym a także wskazujemy sposoby zapobiegania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Organizujemy wyjazdy integracyjne, spotkania mikołajkowe i bożonarodzeniowe.

Praca zarządu i członków stowarzyszenie odbywa się w ramach wolontariatu i nieodpłatnie. Jesteśmy grupą rodziców która posiada dzieci z zespołem Downa i pragnie zrobić coś więcej dla niepełnosprawnych dzieci.

O szczegółach realizowanych zadań i projektów zawsze informujemy w aktualnościach na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu społecznościowym  www.facebook.com/zespolaki