Stowarzyszenie „Zespolaki” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w 2 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym przygotowanym w ramach projektu pn.:

„Kolorowa skarpetka – Światowy Dzień Zespołu Downa”

Tematem prac są osoby z zespołem Downa, ich codzienne życie, rehabilitacje, pasje i zainteresowania. Możecie namalować integrację osób z zespołem Downa ze środowiskiem, w którym mieszkają; wyraz Waszej tolerancji i zrozumienia. Codzienną rehabilitację, niepasujący chromosom lub kolorową skarpetkę, która jest symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Jesteśmy otwarci na Waszą inwencję twórczą!
Zachęcamy wszystkie dzieci, grupy przedszkolne, szkolne, instytucje i całe rodziny do wzięcia w dłonie kredek, pasteli, pisaków, farb i innych materiałów, za pomocą których stworzycie wspaniałe dzieła!
Cele konkursu:
• uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa
• propagowanie idei poszanowania drugiego człowieka
• zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o osobach z zespołem Downa
• zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji
• rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi
• rozwijanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych ludzi
• kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę swoich możliwości
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie umiejętności projektowania własnych przeżyć i doświadczeń w różnych technikach plastycznych
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, technika własna i inne).
Każdy uczestnik może samodzielnie wykonać jedną pracę plastyczną w formacie min. A4, zgodną z tematem konkursu, odpowiednim dla swojego wieku, poziomem zrozumienia zagadnienia i umiejętnościami plastycznymi.
Prace będą oceniane przez Jury, które będzie brało pod uwagę:
• samodzielność wykonania pracy,
• estetykę,
• pomysł,
• wykonanie.
Pamiętajcie, że tworząc Wasze prace ważne są emocje i niesamowite pomysły Waszych dzieł!

Na Wasze prace czekamy do 11 marca 2019r.

Do pobrania:

regulamin konkursu.pdf

metryczka.pdf

Podziel się