W ramach projektu „Razem możemy więcej” Stowarzyszenie zorganizowało kolejne wyjście kulturalno-oświatowe.

Wyjście do Akademii Muzycznej na Poranki Muzyczne.  

Poznawanie muzyki jest niezbędnym warunkiem odkrywania i rozwijania zdolności muzycznych dzieci. Muzyka przyczynia się również do lepszego rozwoju: fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i estetycznego.

Wyjście miało na celu kształcenie, umuzykalnianie, uwrażliwianie i kształtowanie gustów muzycznych dzieci, a poprzez to przygotowanie dzieci do odbioru kultury muzycznej. Dzieci cele te osiągnęły poprzez wspólny śpiew, grę na instrumentach, ruch oraz słuchanie muzyki.

Wspólne koncertowanie było wspaniałą integracją, nauką współpracy w grupie, sprawiło wiele radości zarówno małym jak i dużym widzom oraz pozwoliło wzmocnić więzi rodzinne.

Projekt współfinansowany  ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy.

Podziel się