Pod koniec roku szkolnego Pani Agnieszka Smykla-Otlewska oraz Pani Małgorzata Badowska ze Stowarzyszenia ZESPOLAKI prowadziły w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy prelekcję na temat zespołu Downa. Podczas spotkania zwróciliśmy uwagę na ogromną rolę jaką odgrywa akceptacja, tolerancja i zrozumienie osób z Trisomią 21.

Niezmiernie cieszy nas ogromne zainteresowanie pomocą i wolontariatem w naszym Stowarzyszeniu przez młodzież z I LO w Bydgoszczy. Dzięki okazanej empatii mogliśmy zorganizować wspólne spotkanie naszych podopiecznych z uczniami szkoły. Spotkanie poznawcze przy wspólnych grach i zabawach odbyło się w BCOPiW w Bydgoszczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom przybyłym na spotkanie za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc naszym podopiecznym.

Ogromne podziękowania składamy również Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Bydgoszczy oraz Pani Ewie Licy i Pani Monice Piotrowskiej za zaproszenie.

Podziel się