Stowarzyszenie ZESPOLAKI serdecznie dziękuje Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy oraz Pani Aleksandrze Jonczyńskiej i klasie 6e za zaproszenie.

Ogromnie się cieszymy, iż mieliśmy możliwość przybliżenia Państwa uczniom czym jest zespół Downa i z jakimi problemami zmagają się niepełnosprawne dzieci.

W celu lepszego zrozumienia problemów rozwojowych naszych podopiecznych, uczniowie klasy 6e mogli nie tylko posłuchać wykładu, ale przede wszystkim aktywnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych zorganizowanych w formie zabawy.

Uczniowie dowiedzieli się z jakimi codziennymi trudnościami muszą sobie radzić dzieci z zespołem Downa, jaki ogromny problem mają z mówieniem, chodzeniem, czy pisaniem. Uczniowie zrozumieli ile niepełnosprawne dzieci muszą włożyć trudu i ciężkiej pracy, aby funkcjonować w społeczeństwie.

Pokazaliśmy także, jak wsparcie, integracja i zrozumienie rówieśników oraz społeczeństwa mogą przyczynić się do sukcesu osób z zespołem Downa. Jak ważne jest bycie tolerancyjnym.

Jesteśmy wdzięczni za ogromne zainteresowanie tematem jakim jest niepełnosprawność wśród dzieci. Mamy nadzieję, iż po spotkaniu z przedstawicielami naszego stowarzyszenia wśród uczniów wzrośnie świadomość na temat zespołu Downa, a dzieci zaczną sobie wzajemnie pomagać, akceptować się i integrować.

Serdecznie zachęcamy szkoły, przedszkola i inne instytucje do współpracy ze Stowarzyszeniem ZESPOLAKI w ramach organizacji prelekcji na temat zespołu Downa.

Podziel się