Nabór na zajęcia „Świat Małej Ekonomii” w Stowarzyszeniu Zespolaki

Stowarzyszenie Zespolaki w swojej stałej ofercie terapeutycznej realizuje zajęcia pedagogiczno-terapeutyczne, które mają na celu pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki przy użyciu systemu Numicon. Metoda Numicon, została opracowana w 1998 r. na Uniwersytecie w Oxfordzie przez matematyka i dydaktyka, Tonego Winga i wspomaga proces nauki matematyki.

Zajęcia przy użyciu klocków Numicon w stowarzyszeniu  prowadzone są od dwóch lat i polegają na pracy terapeuty i rodzica z dzieckiem gdzie w sposób szczególny wykorzystywany jest system Numicon. Za pomocą klocków dzieci w formie praktycznych ćwiczeń uczą się innowacyjnego podejścia do działań matematycznych.

Różnorodność ćwiczeń stwarza dzieciom możliwość rozwoju myślenia matematycznego, co dla dzieci z niepełnosprawnością jest szczególnie trudne, a tak bardzo potrzebne w codziennym funkcjonowaniu.

Tylko systematyczna praca rodziców z dziećmi daje efekty.  Dlatego dla dzieci znających podstawy i umiejących przeliczać w zakresie 10 proponujemy nowy projekt. Rozszerzamy zakres liczenia i poszerzamy naukę wprowadzając zagadnienia finansowe.

Projekt pn.  „Świat Małej Ekonomii” zakłada cykliczną naukę matematyki, czyli ćwiczenia liczenia, dodawania i odejmowania z wykorzystaniem systemu Numicon oraz wprowadzenie zagadnień finansowych przy użyciu pieniądza.

W ramach projektu odbędą się:

– zabawy matematyczne

– rozmowy o pieniądzu,

– gry z wykorzystaniem pieniądza,

– zabawy edukacyjne w terenie,

– zabawy plastyczne.

Dziecko będzie uczyło się:

– logicznego myślenia,

– wykonywania działań na liczbach

– posługiwania się  pieniędzmi

– nowych pojęć

– ćwiczyło sprawność manualna i spostrzegawczość

– poznawać polskie monety

– oszczędzania

– zasad, które obowiązują np. w sklepie

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę, mającego doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością Panią Annę Adamską.

Projekt skierowany do rodziców z dziećmi i terapeutów. Istnieje możliwość dołączenia osób nowych do projektu, które znają pracę metodą Numicon, a dziecko przelicza do min. 10 oraz z pomocą rodzica/terapeuty dodaje i odejmuje w tym zakresie.

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 27.09.2021 roku.

Zostały ostatnie wolne miejsca. Szczegóły pod numerem telefonu 508143649.

Podziel się