Wyjście Do Kina

W ramach projektu „Razem możemy więcej” Stowarzyszenie zorganizowało wyjście kulturalno-oświatowe. Uczestnicy wybrali się do kina. Wyjścia kulturalno- oświatowe mają na…