Aktywnie i sportowo

Turnus rehabilitacyjny „Aktywna integracja – szansą na zdrowie” realizowany w ramach projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie”,…