Aktywnie i sportowo

Turnus rehabilitacyjny „Aktywna integracja – szansą na zdrowie” realizowany w ramach projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie”,…

ZDROWO I SPORTOWO

Turnus rehabilitacyjny pn. ZDROWO I SPORTOWO zorganizowany przez Stowarzyszenie ZESPOLAKI. Dwa tygodnie sierpnia nasi podopieczni wraz ze swoimi rodzinami spędzili…