Zajęcia rozwijające

Rozpoczynamy realizację cyklicznych zajęć z wykorzystaniem elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie…