W ramach wsparcia procesu rehabilitacyjnego naszych beneficjentów zorganizujemy cykl zajęć terapeutycznych.

Podczas projektu „Uwierz we mnie – bądź na tak” uczestnicy skorzystają z zajęć logopedyczno-pedagogicznych, aquaterapeutycznych, tlenoterapii.

Bardzo istotnym etapem w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, marginalizacji oraz reintegracji społecznej osób z niepełnosprawnościami jest rehabilitacja społeczna. Jej celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym.

Rekrutacja i więcej szczegółów pod adresem e-mail: badowska@zespolaki.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Podziel się