1. wrodzone wady serca:
 2. wady przewodu pokarmowego:
 3. wady układu neurologicznego (hipotonia – obniżone napięcie mięśniowe),
 4. wady słuchu,
 5. wady wzroku:
 6. krótkowzroczność,
 7. oczopląs,
 8. zez,
 9. zaćma,
 10. atrezja przewodu łzowego,
 11. choroby zębów i przyzębia:
  • opóźnione i nietypowe wyrzynanie się zębów ,
  • wrodzony brak zębów (agenezja),
  • zęby o nieprawidłowym kształcie,
  • choroby szkliwa,
  • wady zgryzu,
  • próchnica,
 12. niedoczynność tarczycy,
 13. wady kośćca,
 14. wady układu moczowo-płciowego:
  • stosunkowo małe prącie,
  • zmniejszona objętość jąder,
  • hipoplazja genitaliów (niedorozwój jąder),
  • wodniaki jąder,
 15. nieprawidłowy przebieg tętnicy podobojczykowej,
 16. hiperbilirubinemia (podwyższenie poziomu bilirubiny we krwi, tzw. żółtaczka),
 17. padaczka,
 18. białaczka,
 19. niedobory odporności.