Pięć lat temu, 7 października 2016 roku powstało Stowarzyszenie ZESPOLAKI

W tym czasie wspieraliśmy naszych podopiecznych organizując m.in. zajęcia z hipoterapii, aquaterapii, tlenoterapii, mikropolaryzacji mózgu, Numiconu. Zorganizowaliśmy półkolonie oraz wyjazdy turnusowe, warsztaty, wykłady i konsultacje m.in. z lekarzami, fizjoterapeutami, logopedami, dietetykami.

Wiedzą i doświadczeniem dzieliliśmy się ze społeczeństwem podczas wernisażu fotograficznego oraz prelekcji organizowanych w przedszkolach i szkołach.

Propagowaliśmy „Dzień Kolorowej Skarpetki” poprzez organizację Zlotu Rodzin Dzieci z zespołem Downa, zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego, charytatywnego meczu koszykówki oraz Ogólnopolskiego Biegu Kolorowej Skarpetki.

Przez te pięć lat wspólnie zwiedzaliśmy Polskę, byliśmy w Kruszwicy, Toruniu, Grudziądzu, Tleniu, Poddąbiu, Darłówku. Organizowaliśmy spotkania i wyjścia edukacyjne, ekologiczne, a także zabawy karnawałowe, świąteczne i integracyjne.

Działaliśmy, działamy i chcemy działać dalej! Dla Was!!! Dla naszych podopiecznych, bo to Wasz uśmiech i Wasza radość sprawia, że to co robimy nabiera sensu!

To nasze wspólne święto, gdyż razem tworzymy ZESPOLAKI!!!

Składamy także ogromne wyrazy wdzięczności i podziękowania wszystkim firmom, instytucjom i osobom prywatnym za otrzymywane wsparcie dla naszej działalności. To dzięki Wam możemy lepiej wspierać rozwój naszych podopiecznych.

Dlatego w tym wyjątkowym dniu życzymy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO wszystkim dzieciom należącym do stowarzyszenia ich rodzicom, naszym partnerom i darczyńcom.

Podziel się