Edukacja Poprzez Teatr

Stowarzyszenie Zespolaki rozpoczęło zajęcia teatralne w ramach projektu: „Edukacja poprzez teatr”. 

Projekt zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie dostępu do kultury oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do ich świadomego uczestnictwa w kulturze.

Warsztaty teatralne są jednym ze sposobów nauczania i wychowywania dzieci. Mają na celu poprawę pamięci, kształtowanie uwagi, eliminację nieśmiałości i lęku oraz podnoszenie samooceny dzieci.

Udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w projekcie zakłada kształtowanie ich zainteresowań, zamiłowań oraz zapotrzebowania na kontakt ze sztuką.

Jest również okazją do uzupełniania różnego rodzaju deficytów rozwojowych wynikających między innymi z upośledzenia umysłowego.

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy
Podziel się