Hipoterapia Turnus Jesień 2021

Rozpoczynamy nabór na zajęcia pn. Hipoterapia Turnus Jesień 2021 dla podopiecznych Stowarzyszenia „Zespolaki”. 

Zajęcia skierowane dla podopiecznych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do hipoterapii ( zaświadczenie wymagane jest w przypadku dzieci, które jeszcze w tym roku nie uczęszczały na hipoterapię).

Koszt karnetu 450 zł /10 zajęć. Karnet ważny 3 miesiące i rozpoczyna się we wrześniu. Miejsce realizacji Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” w Myślęcinku.

Stowarzyszenie dofinansuje 250zł, pozostała kwota płatna przez rodzica na konto stowarzyszenia. Istnieje możliwość korzystania z hipoterapii w innym ośrodku, który należy wskazać w formularzu elektronicznym, kwota dofinansowania pozostaje niezmienna.

Rodzice są zobowiązani do przesłania 2 zdjęć z udziału dziecka w turnusie jesiennym do końca października 2021r na adres email: biuro@zespolaki.pl

W przypadku uczestnictwa wynoszącego mniej niż 50% zajęć, rodzic zobowiązuje się do zwrotu kwoty dofinansowania na konto bankowe Stowarzyszenia Zespolaki. 

Zgłoszenie udziału na Hipoterapię Turnus Jesienny jest równoznaczne z akceptacją warunków i organizacji zajęć oraz automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Zespolaki danych osobowych i wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z rozporządzeniem unijnym (RODO) dotyczącym przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach hipoterapeutycznych dofinansowanych przez stowarzyszenie prosimy o zgłoszenia tylko i wyłącznie poprzez formularz elektronicznym. Zgłoszenia przyjmujemy do 26.08.2021 do godziny 20.00.

Do 30.08.2021 r. do godziny 20.00 zostanie wysłane potwierdzenie udziału dziecka w hipoterapii. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane  na adres e-mail podany w formularzu elektronicznym.

Zapraszamy do zapisów. Link do formularza elektronicznego poniżej.

>>Formularz Elektroniczny<<

(Aktualizacja 26.08.2021 godz. 20.00)

Dziękujemy za zgłoszenia, rekrutacja zakończona.

Podziel się