Hipoterapia Turnus Zimowy

Hipoterapia należy do form rehabilitacji łączącej działanie ruchowe, psychiczne, sensoryczne oraz społeczne.

Podczas zajęć panuje ciepła i przyjazna atmosfera, dzięki której możliwe jest stworzenie optymalnych warunków zarówno dla efektywnej pracy, jak i skutecznej rehabilitacji. Dlatego wielu naszych podopiecznych korzysta z tej formy terapii już od kilku lat.

Rozpoczynamy kolejny nabór na zajęcia hipoterapii dla podopiecznych Stowarzyszenia „Zespolaki”.  Zajęcia skierowane dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem o braku przeciwskazań do hipoterapii.

Koszt karnetu 450 zł. /10 zajęć. Miejsce realizacji Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” w Myślęcinku, bądź w innym ośrodku po wcześniejszym ustaleniu. 

Projekt rozpoczynamy już w lutym. Stowarzyszenie dofinansuje 250zł pozostała kwota 200 zł płatna przez rodzica na konto stowarzyszenia.

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach hipoterapeutycznych dofinansowanych przez stowarzyszenie prosimy o zgłoszenia pod adresem e-mail: biuro@zespolaki.pl do 26.01.2021 roku. 

O szczegółach płatności i realizacji poinformujemy w zwrotnym e-mailu.

Zadanie współfinansowane ze środków darowizny przekazanej przez
WALECZNE SERCA
a pozyskanej w ramach projektu
WALECZNE DZIECIAKI – SOWIA GÓRA

Podziel się