Podopieczni Stowarzyszenia ZESPOLAKI dzięki uczestnictwu w projekcie „Innowacyjne metody terapii” mogli skorzystać z dofinansowania do zabiegu mikropolaryzacji mózgu.

Terapia ta polega na stymulowaniu komórek kory mózgowej prądem stałym przepływającym przez elektrody umieszczone na głowie pacjenta. Dzięki pobudzeniu kory mózgowej poprawiają się możliwości uczenia się, koncentracji i zapamiętywania.

Ogromnie się cieszymy, że Stowarzyszenie ZESPOLAKI może wspomóc swoich podopiecznych w terapiach. Pojawiające się nowe metody, większa otwartość lekarzy i terapeutów daje szansę na lepszy rozwój osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zabiegom z mikropolaryzacji u dzieci zaobserwowano większe skupienie, lepszą współpracę z terapeutami i koncentrację.

Członków Stowarzyszenia ZESPOLAKI, którzy chcieliby skorzystać z zabiegu mikropolaryzacji mózgu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: badowska@zespolaki.pl

Projekt „Innowacyjne metody terapii” dla naszych podopiecznych zorganizowany został dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od NATUR Zielone Pogotowie

Podziel się