Ogłaszamy nabór na terapię dla podopiecznych Stowarzyszenia „Zespolaki”. 

1.       Hipoterapia – turnus Jesień

2.       Aquaterapia –  turnus Jesień

3.       Innowacyjne Metody Terapii – Mikropolaryzacja Mózgu

HIPOTERAPIA 

Zajęcia skierowane dla podopiecznych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach hipoterapii ( zaświadczenie wymagane jest w przypadku dzieci, które jeszcze nie uczęszczały na terapię).

Obecnie współpracujemy z trzema ośrodkami. 

  1. Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek” Jarużyn ul. Kolonia 33 – koszt karnetu 400 zł (może ulec zmianie (nie ma jeszcze decyzji z ośrodka) do wysokości 450 zł o tym fakcie poinformujemy wiadomością na adres e-mail podany w formularzu)
  2. Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” w Myślęcinku – koszt karnetu 550 zł 
  3. Ośrodek rehabilitacyjno-rekreacyjnym Jagodowa Stajenka – Jagodowo – koszt karnetu 600 zł 

Karnet obejmuje 10 zajęć i jest  ważny 3 miesiące (wrzesień, październik, listopad). W formularzu rekrutacyjnym prosimy o zaznaczenie jednego wybranego ośrodka. 

Rodzice są zobowiązani w trakcie trwania turnusu jesiennego do wstawienia minimum 1 zdjęcia z udziału dziecka w hipoterapii na portalu społecznościowym fb lub stronie internetowej rodzica bądź dziecka z oznaczeniem #zespolaki.

AQUATERAPIA 

Koszt karnetu 450 zł / 10 zajęć. Karnet ważny 3 miesiące ( zgodnie z  przekazanym na pierwszych zajęciach terminarzem spotkań). Miejsce realizacji Kompleks Rehabilitacyjno-basenowy PERŁA w Bydgoszczy. 

INNOWACYJNE METODY TERAPII– Mikropolaryzacja Mózgu

Terapia ta polega na stymulowaniu komórek kory mózgowej prądem stałym przepływającym przez elektrody umieszczone na głowie pacjenta. Dzięki pobudzeniu kory mózgowej poprawiają się możliwości uczenia się, koncentracji i zapamiętywania. Koszt mikropolaryzacji: 400 zł i obejmuje wypożyczenie sprzętu do mikropolaryzacji na 10 dni jak również w pierwszym dniu konsultację terapeuty.

Stowarzyszenie dofinansuje:

– 100 zł  do hipoterapii

– 200 zł do aquaterapii,

– 200 zł do mikropolaryzacji mózgu

Pozostała kwota płatna przez rodzica w sposób określony w e-mailu po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku uczestnictwa wynoszącego mniej niż 50% zajęć na hipoterapii oraz mniej niż 50% na aquaterapii rodzic zobowiązuje się do zwrotu kwoty dofinansowania na konto bankowe Stowarzyszenia Zespolaki. 

Zgłoszenie udziału na terapię jest równoznaczne z akceptacją warunków i organizacji zajęć oraz automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Zespolaki danych osobowych i wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z rozporządzeniem unijnym (RODO) dotyczącym przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach terapeutycznych dofinansowanych przez stowarzyszenie prosimy o zgłoszenia tylko i wyłącznie poprzez formularze elektroniczne.

Zgłoszenia przyjmujemy do  22.08.2022 r. do godziny 20.00.

Potwierdzenie udziału i uzupełniające informacje zostaną wysłane  na adres e-mail podany w formularzu elektronicznym do 27.08.2022 r.

Zapraszamy do zapisów. Linki do formularzy elektronicznych poniżej:

Podziel się