Kolejna Prelekcja w Z.S.O. nr 1 w Bydgoszczy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odwiedziliśmy Z.S.O. nr 1 w Bydgoszczy.

Jak co roku 3 grudnia przeprowadzamy w Bydgoskim Gimnazjum Klasycznym i I Liceum Ogólnokształcącym prelekcję na temat zespołu Downa.

Zwiększamy w ten sposób wiedzę uczniów na temat osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z zespołem Downa. Pokazujemy korzyści społeczne, kulturalne i gospodarcze, które płyną z integracji i tolerancji osób niepełnosprawnych.

Przybliżamy uczniom problemy osób niepełnosprawnych, głównie z występowaniem ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu, które spowodowane jest obniżeniem sprawności psychoruchowej lub nieprawidłowościami w budowie i funkcjonowaniu organizmu.

Zachęcamy do zaangażowania się w wolontariat i pomoc potrzebującym oraz niepełnosprawnym.

Jednak podczas takich spotkań spędzamy również miło czas z aktywną młodzieżą, która chce pomagać oraz angażuje się społecznie i charytatywnie w wiele akcji dobroczynnych.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Z.S.O. nr 1 w Bydgoszczy i Pani Ewie Licy za zaproszenie.

Podziel się