Uczestnicy projektu: „Zdrowie w czasie pandemii” spotkali się na warsztatach dietetycznych oraz korzystają z indywidualnych konsultacji dietetycznych, w celu poprawy swojego stanu zdrowia.

W Poradni Żywieniowej Pani Magdaleny Maciejewskiej spotkania mają charakter indywidualnych rozmów, podczas których przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy. Przyglądamy się ogólnemu stanu zdrowia uczestników projektu, omawiamy tryb życia i analizujemy udział wysiłku fizycznego oraz ocenę nawyków żywieniowych aby poprawić jakość naszego funkcjonowania.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie oraz promowanie zachowań prozdrowotnych. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę osobistą, a także wzmocnienie odporności.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy.

Podziel się