Rozpoczynamy nabór na zajęcia terapeutyczne Turnus Wiosna 2023 dla podopiecznych Stowarzyszenia „Zespolaki”.

1. Hipoterapia – turnus Wiosna

2. Aquaterapia –  turnus Wiosna 

3. Zajęcia w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – „KRAINA ZMYSŁÓW”

HIPOTERAPIA 

Zajęcia skierowane dla podopiecznych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach hipoterapii ( zaświadczenie wymagane jest w przypadku dzieci, które jeszcze nie uczęszczały na terapię).

Obecnie współpracujemy z trzema ośrodkami. 

  1. Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek” Jarużyn ul. Kolonia 33 – koszt karnetu 450 zł
  2. Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” w Myślęcinku – koszt karnetu 600 zł 
  3. Ośrodek rehabilitacyjno-rekreacyjnym Jagodowa Stajenka – Jagodowo – koszt karnetu 650 zł 

Karnet obejmuje 10 zajęć i jest  ważny 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj). W formularzu rekrutacyjnym prosimy o zaznaczenie jednego wybranego ośrodka. 

AQUATERAPIA 

Koszt karnetu 450 zł / 10 zajęć. Karnet ważny 3 miesiące ( zgodnie z  przekazanym na pierwszych zajęciach terminarzem spotkań). Miejsce realizacji Kompleks Rehabilitacyjno-basenowy PERŁA w Bydgoszczy.

Zajęcia w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – „KRAINA ZMYSŁÓW”

Spotkanie Snoezelen przeprowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, gdzie podczas terapii dzieciom zostaną dostarczone różnorodne bodźce. Za pomocą świateł, dźwięków i zapachów wpłyniemy na ich zmysły. Możliwość wyboru pojedynczego spotkania (1x 45min – cena regularna 140 zł) lub mini sesji (3x 45min cena regularna 420 zł).

Stowarzyszenie dofinansuje:

– 100 zł  do hipoterapii

–  100 zł do aquaterapii

– 40 zł przy wyborze jednego spotkania 1x 45min – zajęcia w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – „KRAINA ZMYSŁÓW”

– 170 zł przy wyborze mini sesji 3x 45min – zajęcia w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – „KRAINA ZMYSŁÓW”

Pozostała kwota płatna przez rodzica w sposób określony w e-mailu po zakończeniu rekrutacji.

Zgłoszenie udziału na terapię jest równoznaczne z akceptacją warunków i organizacji zajęć oraz automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Zespolaki danych osobowych i wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z rozporządzeniem unijnym (RODO) dotyczącym przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach terapeutycznych dofinansowanych przez stowarzyszenie prosimy o zgłoszenia tylko i wyłącznie poprzez formularze elektroniczne. W innej formie zgłoszeń nie będziemy akceptować.

Zgłoszenia przyjmujemy do  12.02.2023 r. do godziny 20.00.

Potwierdzenie udziału i uzupełniające informacje zostaną wysłane  na adres e-mail podany w formularzu elektronicznym do 25.02.2023 r.

Zapraszamy do zapisów. Linki do formularzy elektronicznych poniżej:

>>formularz hipoterapia<<

>>formularz aquaterapia<<

>>formularz sala doświadczania świata<<

Podziel się