Rozpoczynamy nabór na zajęcia Hipoterapii i Aquaterapii Turnus Zima 2022 dla podopiecznych Stowarzyszenia „Zespolaki”. 

Zajęcia skierowane dla podopiecznych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do w/w terapii ( zaświadczenie wymagane jest w przypadku dzieci, które jeszcze w tym roku nie uczęszczały na terapię).

HIPOTERAPIA – koszt karnetu 450 zł /10 zajęć. Karnet ważny 3 miesiące. Miejsce realizacji Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” w Myślęcinku, o ile zgłaszający w formularzu nie wybierze inaczej.

AQUATERAPIA – koszt karnetu 400 zł /10 zajęć. Karnet ważny 3 miesiące. Miejsce realizacji Kompleks Rehabilitacyjno-basenowy PERŁA w Bydgoszczy

Stowarzyszenie dofinansuje 250zł do hipoterapii, pozostała kwota płatna przez rodzica na konto stowarzyszenia. Istnieje możliwość korzystania z hipoterapii w innym ośrodku, który należy wskazać w formularzu elektronicznym, kwota dofinansowania pozostaje niezmienna.

Rodzice są zobowiązani do przesłania 2 zdjęć z udziału dziecka w hipoterapii na adres email: biuro@zespolaki.pl

Stowarzyszenie dofinansuje 200zł do aquaterapii, pozostała kwota płatna przez rodzica na konto stowarzyszenia.

W przypadku uczestnictwa wynoszącego mniej niż 50% zajęć na hipoterapii oraz mniej niż 50% na aquaterapii rodzic zobowiązuje się do zwrotu kwoty dofinansowania na konto bankowe Stowarzyszenia Zespolaki. 

Zgłoszenie udziału na terapię jest równoznaczne z akceptacją warunków i organizacji zajęć oraz automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Zespolaki danych osobowych i wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z rozporządzeniem unijnym (RODO) dotyczącym przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach terapeutycznych dofinansowanych przez stowarzyszenie prosimy o zgłoszenia tylko i wyłącznie poprzez formularze elektroniczne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12.12.2021 do godziny 20.00.

Potwierdzenie udziału zostanie wysłane  na adres e-mail podany w formularzu elektronicznym.

Zapraszamy do zapisów. Linki do formularzy elektronicznych poniżej.

>>Formularz Elektroniczny HIPOTERAPIA<<

>>Formularz Elektroniczny AQUATERAPIA<<

Podziel się