Stowarzyszenie ZESPOLAKI otrzymało dofinansowanie do remontu swojej nowej placówki od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Tytuł zadania „Dofinansowanie prac remontowych i modernizacji lokalu użytkowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wartość dofinansowania 9500 zł.

Otrzymaną kwotę dofinansowania przeznaczyliśmy na zakup nowych drzwi, oświetlenia, zakup osprzętu elektrycznego oraz pozostałe prace wykończeniowe.

Podziel się