Stowarzyszenie ZESPOLAKI serdecznie dziękuje Towarzystwu Edukacji Bankowej oraz Pani mgr Danucie Gierszewskiej za zaproszenie na przeprowadzenie prelekcji dotyczącej zespołu Downa.

Słuchacze TEB Edukacja kierunku Opiekunka Dziecięca z Bydgoszczy spotkali się z Panią mgr Małgorzatą Badowską – członkiem Stowarzyszenia ZESPOLAKI, oligofrenopedagogiem i mamą niepełnosprawnego Konrada.

Na wykładzie słuchacze mogli posłuchać czym jest zespół Downa, jakie są terapie i rehabilitacje dzieci z Trisomią 21, lecz przede wszystkim dowiedzieli się z jakimi trudnościami, problemami i przeszkodami spotykają się rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Jesteśmy wdzięczni za ogromne zainteresowanie tematem jakim jest niepełnosprawność wśród dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wykładom wzrośnie świadomość społeczeństwa na temat zespołu Downa, a także tolerancja i szacunek do niepełnosprawnych osób.

Podziel się