W ramach projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie” Stowarzyszenie Zespolaki zorganizowało różnorodne zajęcia zarówno dla dzieci z niepełnosprawnością jak i ich rodzeństwa i rodziców.

W ramach projektu zorganizowaliśmy grupowe i cykliczne zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia psychologiczne i pedagogiczne, a także turnus rehabilitacyjny pn. „Aktywna integracja – szansą na zdrowie”.

Systematyczne spotkania pozytywnie wpłynęły na poprawę relacji międzyludzkich, rozwinęły umiejętności społeczne, takie jak asertywność, pewność siebie, komunikację czy budowanie relacji opartych na szacunku. Dodatkowo podczas zorganizowanego turnusu rehabilitacyjnego uczestnicy mieli możliwość poprawy rozwoju psychoruchowego dzięki przeprowadzonej rehabilitacji.

Uczestnicy projektu rozwinęli również umiejętności, które ułatwiły im funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i w społeczeństwie. W trakcie zajęć uczestnicy poznali siebie i innych uczestników, nauczyli się słuchać i określać swoje granice. Stali się odważniejsi i bardziej pewni siebie, swoich emocji i uczuć.

Serdecznie dziękujemy Fundacji PZU za wspieranie działalności Stowarzyszenia Zespolaki. Dziękujemy za pomoc, życzliwość i zrozumienie. Dzięki Państwa wsparciu zrealizowaliśmy wiele działań, tak bardzo potrzebnych podopiecznym stowarzyszenia. 

Wiele razy widzieliśmy radość i uśmiech na twarzach dzieci, młodzieży i rodziców. Wszystkie spotkania zarówno indywidulane, grupowe jak i wyjazd były dla uczestników wspaniałym doświadczeniem, nauką i terapią.

Zajęcia realizowane w ramach projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie”.

Partnerem w realizacji zadania jest Fundacja PZU.

Podziel się