Stowarzyszenie Zespolaki przy współudziale środków z Fundacji PZU rozpoczęło realizację projektu pn.” Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie”.

Projekt skierowany jest dla podopiecznych stowarzyszenia ich rodzeństwa i rodziców. Projekt oparty jest o realne potrzeby, ponieważ ze względu na obecną sytuację związana z Covid-19 i brakiem systematycznych terapii i spotkań, rodzice zauważyli zaburzenia emocjonalne oraz negatywne zmiany w zachowaniu dzieci. 

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć i terapii zarówno indywidualnych jak i grupowych oraz wyjazd na wspólny turnus rehabilitacyjny.

Zajęcia, terapie i wyjazd mają na celu poprawę relacji międzyludzkich, rozwijanie umiejętności społecznych takich jak asertywność, pewność siebie, które ułatwiają funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych oraz budowania relacji opartych na szacunku.

Poprzez różnorodną aktywność uczestnicy rozwiną umiejętność słuchania się nawzajem, rozwiną pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.

PARTENER PROJEKTU

Podziel się