Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Edukacja poprzez teatr”.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i dostępu do kultury oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do ich świadomego uczestnictwa w kulturze.  

Projekt przewiduje uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami/opiekunami

Projekt prowadzony będzie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

W ramach projektu odbędą się warsztaty aktorskie i plastyczne. Wszystkie zajęcia będą odbywały się z uwzględnieniem wszelkich środków ostrożności oraz z zachowaniem wymogów dotyczących COVID-19.

Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii zajęcia mogą również być realizowane drogą on-line.

Nabór uczestników do projektu jest otwarty. Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@zespolaki.pl  lub podczas zajęć i spotkań organizowanych przez stowarzyszenie.

Liczba uczestników jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy

Podziel się