Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu ” Program specjalistycznego doradztwa  żywieniowego dla rodziców i dzieci zagrożonych otyłością”, którego tematem było rozpoznanie, uwarunkowania i skutki otyłości.

Spotkanie w formie wykładu poprowadziła Pani dr Maria Popielarz.

Uczestnicy spotkania mogli bliżej poznać przyczyny powstawania nadwagi i otyłości, metody jej rozpoznawania, uwarunkowań które sprzyjają nadwadze oraz skutki jej oddziaływania na nasze zdrowie.

Można było się dowiedzieć co dokładnie określają wykresy centylowe, wykresy BMI, jak można samodzielnie tworzyć populacyjne układy odniesienia wysokości ciała, masy ciała oraz BMI dla dzieci i młodzieży oraz ich porównanie z dotychczas stosowanymi normami warszawskimi „Instytutu Matki i Dziecka” i aktualnymi międzynarodowymi wartościami referencyjnymi WHO a także OLAF i OLA.

Zdobyta wiedza umożliwia uczestnikom projektu podstawową ocenę rozwoju fizycznego oraz wczesne wykrywanie zaburzeń wzrastania, a także ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości.

Wszystkim obecnym uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie i obecność.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania w ramach naszego projektu.

Szczegóły i terminy kolejnych spotkań podamy już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz profilu facebookowym.

 

Podziel się