Stowarzyszenie Zespolaki zorganizowało spotkanie przy grach planszowych dla dzieci z niepełnosprawnościami, ich rodzeństwa i rodziców. 

Dlaczego Stowarzyszenie Zespolaki zachęca do wspólnych spotkań przy grach planszowych? Dlaczego warto grać w gry planszowe?

W przeciwieństwie do gier komputerowych gry planszowe zbliżają uczestników, a nie przyczyniają się do izolowania ludzi. Gry planszowe stymulują obie półkule mózgu, rozwijają procesy poznawcze jak również kreatywność.

Rozwijają zainteresowania, osobowość i integrują. Grając w planszówki uczestnicy ćwiczą spostrzegawczość, refleks, pamięć, wyobraźnię oraz rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową.

Gry planszowe pozwalają ocenić własne umiejętności, kształtują umiejętności pracy w zespole, zwiększają koncentrację, ułatwiają rozmawianie o emocjach oraz pomagają łatwiej znosić porażki i cieszyć się wygraną.

Ponadto gry planszowe uczą ważnych umiejętności społecznych takich jak komunikacja werbalna, dzielenie się, czerpanie przyjemności z interakcji z innymi,  wzmacniają więzi rodzinne.

Podczas spotkania wszystkim uczestnikom towarzyszyła radość, śmiech, pozytywne emocje oraz dobra zabawa.

Partnerem w realizacji zadania jest Fundacja PZU. Zajęcia realizowane w ramach projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie”.

PARTNER

Podziel się