Stowarzyszenie Zespolaki w swojej stałej ofercie terapeutycznej realizuje zajęcia pedagogiczno-terapeutyczne, które mają na celu pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki przy użyciu systemu Numicon.

Metoda Numicon, została opracowana w 1998 r. na Uniwersytecie w Oxfordzie przez matematyka i dydaktyka, Tonego Winga i wspomaga proces nauki matematyki.

Zajęcia przy użyciu klocków Numicon w stowarzyszeniu  prowadzone są od dwóch lat i polegają na pracy terapeuty i rodzica z dzieckiem gdzie w sposób szczególny wykorzystywany jest system Numicon. Za pomocą klocków dzieci w formie praktycznych ćwiczeń uczą się innowacyjnego podejścia do działań matematycznych.

Różnorodność ćwiczeń stwarza dzieciom możliwość rozwoju myślenia matematycznego, co dla dzieci z niepełnosprawnością jest szczególnie trudne, a tak bardzo potrzebne w codziennym funkcjonowaniu.

We wrześniu rozszerzyliśmy naukę i rozpoczęliśmy innowacyjny projekt pn.  „Świat Małej Ekonomii”.  „Świat Małej Ekonomii” to nauka matematyki, czyli ćwiczenia liczenia, dodawania i odejmowania z wykorzystaniem systemu Numicon oraz wprowadzenie zagadnień finansowych przy użyciu pieniądza. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę, mającego doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością Panią Annę Adamską.

W ramach projektu odbywają się:

– zabawy matematyczne

– rozmowy o pieniądzu,

– gry z wykorzystaniem pieniądza,

– zabawy edukacyjne w terenie,

– zabawy plastyczne.

Dzieci podczas zajęć uczą się:

– logicznego myślenia,

– wykonywania działań na liczbach

– posługiwania się  pieniędzmi

– nowych pojęć

– ćwiczyło sprawność manualna i spostrzegawczość

– poznawać polskie monety

– oszczędzania

– zasad, które obowiązują np. w sklepie.

Wprowadzenie kolejnego etapu i zwiększenie zakresu liczenia nie byłoby możliwe bez pomocy rodziców zaangażowanych w pomoc dla stowarzyszenia oraz wsparcia finansowego.

Serdecznie dziękujemy firmie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. za wspieranie działalności Stowarzyszenia Zespolaki.

Dzięki Państwa wsparciu zakupiliśmy kolejne zestawy klocków Numicon.  Dziękujemy za pomoc, życzliwość i zrozumienie.

projekt dofinansowany przez

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

Podziel się