Od początku roku nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach pedagogiczno-logopedycznych oraz terapii ruchowej.

Zajęcia ruchowe, w tym rehabilitacja ogólnorozwojowa, NDT Bobath, czy integracja sensoryczna to kompleksowe ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami. Rozwój psychoruchowy to zespół działań zmierzający do poprawy jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii SENSIS, gdzie ćwiczyli z wykwalifikowaną kadrą terapeutów.

Zajęcia pedagogiczno-logopedyczne, w tym praca na klockach Numicon, to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ich celem jest wyrównywanie i poprawa deficytów rozwojowych naszych podopiecznych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych. Poprzez nasze zajęcia stworzyliśmy dzieciom z zespołem Downa możliwość wszechstronnego rozwoju.

Terapia dla naszych podopiecznych zorganizowana została dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Fundacji PKO Banku Polskiego, za kibicowanie podczas 5. PKO Biegu Charytatywnego.

W imieniu naszych podopiecznych składamy ogromne podziękowania dla firmy SOFTMAKS.PL Sp. z o.o. zwycięzców konkursu dla kibiców oraz rekomendację naszej organizacji do otrzymania dofinansowania od Fundacji PKO Banku Polskiego.

Podziel się