Turnus rehabilitacyjny „Aktywna integracja – szansą na zdrowie”. realizowany w ramach projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie”, którego partnerem jest Fundacja PZU, to dla podopiecznych również możliwość rozwoju kompetencji społecznych.

Jak ważny jest trening umiejętności społecznych to pewnie wiedzą najlepiej rodzice / opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami .

Dlatego Stowarzyszenie ZESPOLAKI angażuje dzieci do samodzielnych czynności. Miało to miejsce również podczas wyjazdowego turnusu. Dzieci wybrały się, aby samodzielnie zakupić pamiątki. Sami wybierali, sami dokonywali płatności.

Dla starszych dzieci było to proste zadanie, młodsze dzieci przy wsparciu rodziców również sprostały zadaniu. Kompetencje społeczne tworzą zdolność do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, nadają im określone wartości i pomagają w codziennym życiu.

Dla dzieci powierzone zadanie było wspaniałym doświadczeniem, sprawiło ogromną radość oraz dało poczucie zaufania.

PARTNER

Podziel się