Turnus Aquaterapeutyczny

Jak co roku Stowarzyszenie ZESPOLAKI organizuje turnus aquaterapeutyczny dla dzieci z niepełnosprawnościami.

W tegorocznym turnusie uczestniczą nie tylko członkowie Stowarzyszenia ZESPOLAKI, ale także członkowie Młodych Sportowców z Bydgoszczy, a także rodziny spoza wymienionych organizacji. 

Ogromnie się cieszymy, iż docieramy do coraz większej liczby potrzebujących bo wspólnie możemy więcej! Dziękujemy wszystkim za zaufanie i słowa wsparcia, są one dla nas motywacją do dalszego działania, do dalszego rozwoju.

Turnus obejmuje 10 lekcji nauki pływania połączonych z terapią w wodzie z elementami korektywy i koncepcji Hallwick. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin. W zajęciach uczestniczą dzieci z zespołem Downa, z autyzmem, z MPD, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami neurologicznymi.

Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe odbywają się na kompleksie rehabilitacyjno-basenowym PERŁA w Bydgoszczy. Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów ze Szkółki Pływania PERITUS.


Zajęcia dofinansowane przez

Ogromne podziękowania za wsparcie kierujemy również do Pani Natalii Nitz oraz Pana Piotra Bączkowskiego.

Podziel się