Cykl zajęć terapeutycznych w Stowarzyszeniu „Zespolaki”

W ramach projektu „Uwierz we mnie – bądź na tak” zorganizowaliśmy cykl zajęć terapeutycznych, które wspomogły proces rehabilitacyjny naszych beneficjentów.

Pierwszym etapem rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami jest podjęcie leczenia i poprawa stanu zdrowia poprzez rehabilitację leczniczą i środki pomocnicze. W ramach wsparcia procesu rehabilitacyjnego naszych beneficjentów zorganizowaliśmy cykl zajęć terapeutycznych. Podczas projektu uczestnicy skorzystali z zajęć logopedyczno-pedagogicznych, aquaterapeutycznych oraz z tlenoterapii.

W ramach rehabilitacji społecznej uczestników projektu odbyły się wyjścia kulturalno-oświatowe oraz spływ kajakowy dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców, który pobudził aktywność społeczną, sprzyjał integracji i umocnił więzi między uczestnikami. Bardzo istotnym etapem w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, marginalizacji oraz reintegracji społecznej osób z niepełnosprawnościami jest rehabilitacja społeczna. Naszym celem było umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym. 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy

Podziel się