Wakacje Uczą i Bawią

W minionym tygodniu zrealizowaliśmy zadanie pn. „Wakacje uczą i bawią”

Dla uczestników tego wspólnego wyjazdu była to możliwość poznania nowych miejsc, integracji w grupie, wymiany doświadczeń. Wyjazd miał na celu nie tylko wspólną zabawę, ale przede wszystkim poszerzenie wiedzy i zainteresowań uczestników, zwiększenia umiejętności poznawczych, społecznych oraz integracji.

Organizacja wyjazdu pozwoliła na wzrost poczucia własnej wartości wśród uczestników, rozwinęła pasję i wrażliwość na piękno przyrody. Wyjazd był możliwością nawiązania nowych kontaktów oraz nowych przyjaźni.

Dziękujemy bardzo instruktorom Fundacji Sportolubni za przeprowadzenie treningów ogólnorozwojowych z elementami lekkiej atletyki. Zarówno dzieci jak i rodzice świetnie się bawili. Zajęcia były również możliwością zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej.

ZADANIE DOTOWANE PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podziel się