Waleczne Dzieciaki #MisjaZespolaki

Witajcie, zakończyliśmy wspólne podsumowanie organizacji i przebiegu całego wydarzenia pn. Waleczne Dzieciaki Sowia Góra.

W tym roku celem charytatywnym była #MisjaZespolaki gdzie każdy z uczestników tego biegu miał możliwość wsparcia terapii naszych podopiecznych, dzieci z zespołem Downa.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki ogromnemu sercu wszystkich uczestników biegu, dla naszych podopiecznych została przekazana przez Stowarzyszenie Waleczne Serca – organizatora biegu kwota

6000 zł

Składamy w imieniu naszych dzieci ogromne podziękowania dla Tomasza Olechnowicza, całego zespołu Walecznych Serc oraz wszystkim uczestnikom biegu za wsparcie i chęć niesienia pomocy niepełnosprawnym dzieciom.

Podziel się