„Zdrowie w czasie pandemii” – warsztaty higieniczne

Utrzymanie czystości i profilaktyczna dezynfekcja zapobiega roznoszeniu się zarazków, dlatego ogromne znaczenie ma dbałość o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

Jest to niezbędny nawyk, o którym zarówno dzieci jak i osoby dorosłe rozmawialiśmy podczas warsztatów higienicznych. Ponadto poznaliśmy historię powstania mydła i dowiedzieliśmy się wielu ważnych historycznych faktów dotyczących higieny.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, promowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę osobistą, a także wzmocnienie odporności.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy.

Podziel się