Stowarzyszenie ZESPOLAKI serdecznie dziękuje wolontariuszom Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego za przygotowanie zajęć ruchowych dla naszych podopiecznych.

Zabawy odbyły się w Centrum Zabaw Rodzinnych FAMILY PARK oraz w ZSO nr 1 w Bydgoszczy.

W ramach spotkania dzieci bawiły się w zabawy taneczno-ruchowe, animacje sportowe, korzystały ze ścianki wspinaczkowej. Było dużo śmiechu i radości, dodatkowo zaś aktywność fizyczna przyczyniła się do nauki współdziałania w grupie, ćwiczeń nad motorycznością (szybkością, zwinnością, koordynacją) i koncentracją.

Rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowej sprawności fizycznej, a także ogólnego funkcjonowania dziecka. Jeśli przebiega bez zakłóceń jest doskonalą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Motoryka nie jest dana nam z urodzeniem. Musimy ją wykształcać poprzez nieustanny, swobodny ruch i działania sterowane, dzięki którym poprawia się sprawność ruchowa ciała.

Aby prawidłowo stymulować rozwój ruchowy dziecka należy pamiętać, że na priorytetem jest motoryka duża, czyli rozwijania ogólnej sprawności ruchowej, aby później przejść do rozwoju motoryki małej.

Podstawowe cele kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo zmierzają do optymalnego ich rozwoju i pełnego przystosowania do życia społecznego. Z tego wynikają ogólne założenia ( zasady ) rewalidacji, których trzeba przestrzegać organizując zajęcia.
Stosując zasadę akceptacji mamy na względzie potrzebę bezpieczeństwa dziecka, uznanie jego wartości, poczucia godności, szacunku i przynależności.
Zasada pomocy obliguje do takiego organizowania warsztatu pracy, metod, aby dopomóc dziecku w realizacji potrzeby nabywania nowych wiadomości i umiejętności.

Dyrekcji i nauczycielom ZSO nr 1 w Bydgoszczy gratulujemy tak uczynnych, otwartych, życzliwych i tolerancyjnych uczniów.

Podziel się