Poszerzanie samodzielności i kompetencji społecznych naszych podopiecznych jest dla naszego stowarzyszenia niezwykle ważne.

Dlatego Stowarzyszenie ZESPOLAKI angażuje dzieci do samodzielnych czynności. Miało to miejsce również podczas wyjazdu integracyjnego nad morze. Dzieci wybrały się, aby samodzielnie zakupić pamiątki. Sami wybierali, sami dokonywali płatności.

Dla starszych dzieci było to proste zadanie, młodsze dzieci przy wsparciu rodziców również sprostały zadaniu. Kompetencje społeczne tworzą zdolność do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, nadają im określone wartości i pomagają w codziennym życiu.

Dla dzieci i młodzieży dokonywanie wyboru i zakupów było wspaniałym doświadczeniem, sprawiło ogromną radość oraz dało poczucie zaufania. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Ja tu jestem – program dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością” – Partner Fundacja PZU oraz w ramach zadania dotowanego przez  Miasto Bydgoszcz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wyjazd integracyjny – życie bez barier”.

Podziel się